Park prirode Lastovsko otočje

Cjenik

 

Ulaznica za posjetitelje nautičare

Posjetitelji nautičari individualno

30,00 kn dnevno/osoba

Turistički brodovi / kruzeri preko 80 m

4.000,00 kn jednokratno

 

Naknada za ribolov

Dozvola za rekreacijski ribolov

 100,00 kn / 1 dan
 250,00 kn / 3 dana
 450,00 kn / 7 dana
 900,00 kn / 30 dana

 

Naknada za prijevoz posjetitelja (potrebna najava)

Naknada za uslugu prijevoza brodicom  

750,00 kn / 1 sat

 

Turistički vodič i Stručno vodstvo (potrebna najava za grupe)

Stručno vođenje (vodič)

     50,00 kn / 1 sat

Stručno vođenje (vodič) - grupa do 20 posjetitelja

   600,00 kn / 1 sat

Stručno vođenje (vodič) - grupa od 21-30 posjetitelja

   800,00 kn / 1 sat

Stručno vođenje (stručna služba)

     60,00 kn / 1 sat

Stručno vođenje (stručna služba) - grupa do 20 posjetitelja

   800,00 kn / 1 sat

Stručno vođenje (stručna služba) - grupa od 21-30 posjetitelja

1.000,00 kn / 1 sat

 

Park prirode Lastovsko otočje